MALOCLINIC רמת השרון
א א א

מה הסיבות והטיפולים שיעזרו לשחיקת שיניים YNET בריאות השן

ד"ר ערן פרמון

תופעת שחיקת שיניים מתבצעת לרוב בלילה, בזינה עמוקה ואין לנו יכולת לזכור זאת.
המשיכו לקרוא בYNET בריאות השן