MALOCLINIC רמת השרון
א א א

הסוף לפחד מטיפול שיניים: זריקת הרדמה ללא כאב

ד"ר ערן פרמון

על פי מחקרים כמחצית מהאוכלוסייה חוששים מזריקות כאשר רוב האנשים תופסים את שלב ההרדמה בטיפול שיניים כשלב המטריד והמפחיד ביותר.
המשיכו לקרוא בYNET בריאות השן
דר ערן פרמון זריקת הרדמה ללא כאב

Call Now Buttonהתקשרו אלינו!